بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر فاطمه قیصری
بخش جراحی
متخصص جراح عمومی
دکتر فاطمه قیصری
شرح وظایف:
 • پذیرش بیمار (پذیرش از اورژانس، پذیرش با دستور بستری پزشک معالج، انتقال از سایر بخشها)
 • تشکیل پرونده بستری
 • تعویض لباس و آماده نمودن تخت بیمار
 • انجام اقدامات پرستاری اولیه (تزریق، کنترل VS، کنترل BP)
 • ویزیت توسط اینترن و پزشک عمومی (گرفتن شرح حال توسط اینترن و انجام معاینات لازم)
 • اجرای دستورات پزشک توسط پرستار مسئول
 • IV line(گرفتن رگ بیمار جهت تزریقات)
 • کنترل علائم حیاتی، فشار خون، کنترل سطح هوشیاری
 • اکسیژن تراپی، درخواست خون و فراورده‌های خونی در صورت لزوم، ارسال آزمایشات لازم
 • تسکین سریع درد و کاهش اضطراب بیمار
 • انجام آمادگی‌های قبل از عمل (تسکین درد در صورت صلاحدید پزشک، کاهش اضطراب بیمار قبل از بیهوشی)
 • انتقال بیمار به اتاق عمل
 • تحویل بیمار از اتاق عمل
 • ویزیت توسط پزشک معالج، تعویض پانسمان بیمار با نظر پزشک معالج
 • پیگیری انجام سایر اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی (CT Scan، نوار قلب، آندوسکوپی، سونوگرافی)
 • پیگیری انجام مشاوره‌ها و سایر اقدامات پرستاری
 • ترخیص بیمار یا انتقال بیمار به سایر بخش‌های درمانی