امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها و سینه ها است.«بحارالأنوار، ج 75، ص 111»

5:53:35 AM 1396 / 08 / 01
 
   
 

سامانه نظارت بر اجرای تعرفه

   

سایت های ویژه


 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار بیمارستان سیدالشهداء
Collapse معرفی بیمارستان سیدالشهدا معرفی بیمارستان سیدالشهدا
تاریخچه بیمارستان سیدالشهدا
Collapse ریاست بیمارستان سیدالشهدا ریاست بیمارستان سیدالشهدا
موقعیت مکانی واحدهای بیمارستان سیدالشهدا
چارت سازمانی بیمارستان سیدالشهدا
ثبت خطای پزشکی
Collapse بخشهای بیمارستان بخشهای بیمارستان
بخش داخلی بیمارستان
بخش چشم بیمارستان
Collapse بخش اطفال و نوزادان بیمارستان بخش اطفال و نوزادان بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش اطفال
شرح وظایف پرستار بخش نوزادان
Collapse بخش جراحی عمومی بیمارستان بخش جراحی عمومی بیمارستان
شرح وظایف سرپرستار بخش جراحی عمومی
Collapse اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا
شرح وظایف سرپرستار اتاق عمل
شرح وظایف کاردان هوشبری
شرح وظایف کاردان اتاق عمل
شرح وظایف پرستارCSR
Collapse اورژانس بیمارستان اورژانس بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش اورژانس
شرح وظایف سرپرستار بخش اورژانس
بخش دیالیز بیمارستان
Collapse بخش ccu بیمارستان بخش ccu بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش ccu
Collapse آمار و مدارک پزشکی بیمارستان آمار و مدارک پزشکی بیمارستان
Collapse شرح وظایف کارشناس مسئول مدارک پزشکیشرح وظایف کارشناس مسئول مدارک پزشکی
شرح وظایف مسئول بخش مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان
شرح وظایف کارشناس آمار بالینی بیمارستان
شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس بایگانی پزشکی و امور رایانه مدارک پزشکی
شرح وظایف منشی بخش
کارشناس آمار مدارک پزشکی
Collapse درمانگاه بیمارستان درمانگاه بیمارستان
تماس با پلی کلینیک بوعلی آران و بیدگل
Collapse پاراکلینیک بیمارستان پاراکلینیک بیمارستان
آزمایشگاه بیمارستان
Collapse تست ورزش و اکوکاردیوگرافی بیمارستان تست ورزش و اکوکاردیوگرافی بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش اکوکاردیوگرافی و تست ورزش
رادیولوژی بیمارستان
داروخانه بیمارستان
فیزیوتراپی بیمارستان
سونوگرافی بیمارستان
Collapse خدمات آموزشی بیمارستان خدمات آموزشی بیمارستان
آموزش پرسنل و دانشجویان
کتابخانه بیمارستان سیدالشهدا
شرح وظایف کارشناس ارزشیابی و آموزش کارکنان
Collapse واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان
حسابداری بیمارستان
داروخانه بیمارستان
مددکاری بیمارستان
Collapse تاسیسات بیمارستان تاسیسات بیمارستان
شرح وظایف مسئول تاسیسات
شرح وظایف تکنسین تاسیسات
تماس با بیمارستان
پذیرش و ترخیص
تعرفه های درمانی بیمارستان
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان
مدل تعالی سازمانی EFQM
Collapse مدل تعالی سازمانیمدل تعالی سازمانی
منطق ارزیابی
ویژه بیماران
efqm
مطالب آموزشی ویژه پرسنل
Collapse شرح وظایف واحد تغذیهشرح وظایف واحد تغذیه
معرفی واحد تغذیه