** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

5:24:45 AM 1402 / 03 / 17
 
پمفلت های آموزشی

 

پمفلت های آموزشی بیماری های اورژانسی


پمفلت های آموزشی بیماری های داخلی و تنفسی


پمفلت های آموزشی جراحی های چشم


پمفلت های آموزشی جراحی های عمومی


پمفلت های آموزشی جراحی گوش و حلق وبینیپمفلت های آموزشی بیماری های مغز و اعصابپمفلت های آموزشی بیماری های قلبی عروقی