** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:59:14 PM 1401 / 05 / 26
 
واحد فناوری اطلاعات بیمارستان

کارشناس تجهیزات پزشکی : مهندس جلال دستان
مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی پزشکی


 

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان:

 1. نظارت بر تعمیرات دستگاه­ها و تجهیزات پزشکی
 2. مدیریت چرخه خرید، نصب و راه اندازی: نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی و نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاه­ها
 3. اقتصادسنجی تجهیزات پزشکی
 4. نظارت بر نحوه توزیع تجهیزات پزشکی بین بخش­ها
 5. تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی و ثبت در سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات پزشکی و بروزرسانی شناسنامه ­ها
 6. انجام امور مربوط به آموزش پرسنل در خصوص نحوه ی کاربری تجهیزات
 7. نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی شامل قرارداد خرید، دمو، سرویس و نگهداری تجهیزات
 8. بازدید دوره­ای از دستگاه های موجود در مرکز (نگهداری پیشگیرانه)
 9. هماهنگی و نظارت بر کنترل کیفی سالانه تجهیزات پزشکی
 10. عضویت و حضور در کمیته تجهیزات پزشکی
 11. مستندسازی و نگهداری اطلاعات جهت حفظ سوابق و دسترسی به آن­ها شامل اطلاعات مربوط به سولبق تعمیرات، نگهداری پیشگیرانه، کنترل کیفی و کالیبراسیون، کاتالوگ­ها و دستورالعمل­های مربوط به کاربری تجهیزات پزشکی
 12. نظارت بر نحوه اسقاط تجهیزات پزشکی
 13. هماهنگی لازم جهت گذراندن دوره­های کارورزی دانشجویان رشته­ی مهندسی پزشکی
 14. شرکت در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی­های شغلی
 15. ارتباط با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

 

 

      تماس با واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان:

 • تلفن: 213داخلی 54724041-031