** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:19:54 AM 1401 / 05 / 27
 

واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان

کارشناس بهداشت حرفه ای: مهندس فاطمه ضابطی
مدرک تحصیلی:  کارشناس بهداشت حرفه ای


 

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای:

 

 • شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای در بیمارستان
   آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أی دربیمارستان وموارد مرتبط با سلامتی کارکنان
   تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار
   ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیری
  شناسائی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار
  برنامه ریزی و پیگیری جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی
  بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.
  توجیه و آشنا سازی شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
  همکاری با مسئولان در تهیه دستور العملهای لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین
  استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.
  پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
  پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
  تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری ( قبل از استخدام و دوره أی )برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط
  اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه أی به مدیر بیمارستان و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه أی مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند
  ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد وارایه درکمیته ایمنی وبهداشت کار
  نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
  کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )
  بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای ایجاد شده
 • شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أی
  آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق
  بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره
  آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه ای ومحیط زیست ازجملهRISK و OHSAS و HSE و ASSESMENT و ...
  تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدی(MSDS )
  تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان بصورت مدون

      تماس با واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان:

 • تلفن: 212داخلی 54724041-031