** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:12:13 AM 1400 / 02 / 01
 

 

واحد امور مالی بیمارستان

مسئول امور مالی: سمیه جاودانه
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری


شرح وظایف امور مالی:


• پیگیری مطالبات مالی پرسنلی
• صدور فیش های حقوقی و اضافه کاری و مشارکت ماهیانه،عیدی بن لباس. سایر بن ها
• ارسال مدارک برای بیمه ها و پیگری کلیه امور بیمه ای بیماران بستری و سرپایی و درمانگاهی

       

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر