** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

7:58:21 AM 1399 / 11 / 04
 

 

 

تشویقی پرسنل بیمارستان سیدالشهدا در سال 1397

سه ماهه اول 97 سه ماهه دوم

شش ماهه دوم 97

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر