** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:01:25 AM 1401 / 05 / 27
 

 

 

تشویقی پرسنل بیمارستان سیدالشهدا در سال 1397

سه ماهه اول 97 سه ماهه دوم

شش ماهه دوم 97