** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:29:08 AM 1400 / 02 / 01
 

 

کمیته های بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل
 

مسئول کمیته های بیمارستان: دکتر علی یوسفیان

مسئول هماهنگی کمیته های اجرایی بیمارستان: سارا نادری صفا

 آیین نامه کمیته های بیمارستانی

 لیست کمیته های اصلی بیمارستان

 لیست کمیته های فرعی بیمارستان
 ابلاغ اعضای کمیته ها

 

                                                                                                                                     بازگشت به صفحه اول بیمارستان
 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر