** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:43:24 PM 1399 / 10 / 26
 

مراقبت های عمومی بالینی

فهرست مراقبت های عمومی بالینی انتقال بیماران در مراکز درمانی
رسیدگی و گزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان بیماران راهنمای داروهای با هشدار بالا
راهنمای شناسایی صحیح بیماران راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت راهنماهای ایمنی بیمار
دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان
دستورالعمل نحوه آنکالی راهنمای تکمیل فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای
لیست انتظارات دانشگاه ها فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان های کشور
راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل بیمار فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسال
مراقبت های مدیریت شده منحنی های رشد کودکان
ضوابط بخش تغذیه در بیمارستان های کشور کارگروه ارزیابی مداخلات و تدوین استانداردها
جدول وزنگیری مادر باردار پاسخ به ارسال آخرین دستورالعمل های ابلاغی آن حوزه
ابلاغ بسته خدمتی مراقبت نوزاد سالم لیبل چاپی در سربرگ اوراق پرونده بیمار
بسته خدمتی مراقبت نوزاد سالم    
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر