امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها و سینه ها است.«بحارالأنوار، ج 75، ص 111»

3:14:09 AM 1398 / 07 / 26
 


واحد بهبود کیفیت بیمارستان سیدالشهداء آران و بیدگل

نام و نام خانوادگی مسئول واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی: سارا نادری صفا

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری


معرفی واحد:

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. هم چنین با توجه به اینکه در برنامه اعتبار بخشی واحدهایی به نام حقوق گیرندگان خدمت و مدیریت و رهبری و ایمنی بیمار به بخش های موجود در بیمارستان اضافه گردیده بود . لذا این واحد علاوه بر وظایف فوق پیگیری و هماهنگی مرتبط با واحدهای فوق الذکر را نیز بر عهده دارد.
از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این بیمارستان از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی از سال 91 تا سال 95 گردید که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد .
امید است که این واحد با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی شاهد کسب درجه یک عالی از وزارت متبوع باشد.


تعریف شغل:

مسئول بهبود کیفیت و استانداردسازی وظیفه طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بهبود کیفیت با تأکید بر استقرار و تداوم استانداردهای سازمان استاندارد بین المللی را در واحدهای مختلف مدیریت های درمان و مراکز تابعه بر عهده دارد و آن ها را تحت کنترل ونظارت قرار می دهد.


شرح وظایف و مسئولیت ها:

1. همکاری با مدیریت ارشد در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی و بهبود کیفیت در راستای رسالت و اهداف کلان بیمارستان
2. رهبری و هدایت کلیه واحد های بالینی و غیر بالینی در تدوین اهداف و برنامه اجرایی آن.
3. تشکیل کمیته مدیریت کیفیت وتعیین اعضاء و تدوین برنامه زمانبندی کمیته ها بصورت سالیانه.
4. برگزاری مستمر جلسات کمیته مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از صحت روند برنامه های فوق.
5. شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود، تحلیل علت مربوطه و ارائه راه حل به کمیته.
6. رهبری وهدایت کلیه واحدهای بالینی وغیر بالینی به منظور تدوین شاخص های عملکردی بهبود کیفیت بخش
7. رهبری وهدایت کلیه واحدهای بالینی وغیر بالینی در ویرایش و بازنگری خط مشی ها و روش جرایی و دستورالعمل ها و اطمینان از مؤثر بودن طرح ریزی، اجرا و کنترل آن ها.
8. رهبری وهدایت کلیه واحدهای بالینی وغیر بالینی در خصوص احصاء فرایندهای بخش
9. رهبری وهدایت دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث استانداردهای آموزشی درخصوص همکاری در راستای برنامه اعتبار بخشی
10. شرکت در جلسات، کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با استانداردسازی در داخل و خارج از بیمارستان در صورت لزوم.
11. فرهنگ سازی و اقدام در جهت اشاعه مبانی استانداردسازی در بین کارکنان و حصول اطمینان از درک و باور این مبانی و پایبندی به دیدگاه های آن.
12. تشکیل و اداره کارگروه های تخصصی به منظور تدوین مستندات و برنامه های اجرایی پیاده سازی و تداوم استانداردها.
13. حضور مستمر در واحدها و شرکت در جلسات درون بخشی در صورت نیاز.
14. طرح ریزی چک لیست ممیزی داخلی در ابتدای هرسال، برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسب به کلیه واحدها جهت اجرای ممیزی داخلی در زمان مقرر.
15. هماهنگی و تعامل با مسئول اعتبار بخشی دانشگاه
16. برگزاری و راهبری جلسات مدیریتی مرتبط با بهبود واستانداردسازی درجهت تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیریت ارشد و بهبود مستمر سیستم.
17. ارائه بازخورد از کلیه گزارش ها و مصوبات جلسات به رؤسا ومسئولین ادارات و واحدها در راستای شفاف سازی امور و پیگیری مصوبات.
18. مشارکت در زمینه برقراری نظام تشویقی و انگیزشی مناسب در راستای ترغیب کارکنان و تسهیل در امور مرتبط با استقرار استانداردها.
19. پیگیری حسن انجام برنامه ها و اطمینان ازپیشرفت و بهبود آن ها.

اسامی رابطین اعتباربخشی بیمارستانها

نام مرکز

نام و نام خانوادگی

بیمارستان شهید بهشتی

سمانه ذاکری

بیمارستان کارگرنژاد

نرگس اسدی

بیمارستان متینی

زهرا بنی آدمیان

بیمارستان نقوی

فاطمه رجایی

بیمارستان سیدالشهداء

سارا نادری صفا

بیمارستان شهید رجایی

زهرا سادات میری

بیمارستان شبیه خوانی

محبوبه غفور

بیمارستان میلاد

بنفشه فرش باف

 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر