امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها و سینه ها است.«بحارالأنوار، ج 75، ص 111»

10:04:42 PM 1398 / 11 / 28
 

 

بخش ICU بیمارستان سیدالشهدا
 

سرپرستار: سمیه محبوبی
مسئول فنی: دکتر سعید احسنی
تعداد تخت فعال: 4 تخت

فعالیتهای بخش ICU :


بستری بیماران CVA ، Spsis ، COPD ، پنومونی حاد ، انواع کانسرها ، CHF ، DKA ، جراحی های کله سیست ، کانسر روده بزرگ و جراحی های شکمی و ....

 


 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر