** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:27:09 AM 1401 / 05 / 27
 

به ثبت خطاهای پزشکی خوش آمدید.

امروز: 27 - مرداد - 1401.

 ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت و تغییر اطلاعات

-مشاهده گزارشات