** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

8:28:54 AM 1399 / 11 / 04
 

به ثبت خطاهای پزشکی خوش آمدید.

امروز: 04 - بهمن - 1399.

 ورود اطلاعات

مشاهده وضعیت و تغییر اطلاعات

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر