** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:33:32 AM 1401 / 05 / 27
 

 

معرفی

کارشناس واحد تغذیه : معصومه بذرافشان - اقای ابوالفضل رادپور
     کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 

فعالیت های واحد تغذیه :

  1. مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به بیماران
     
  2. مدیریت خدمات غذایی بیمارستان
     

  • آدرس پستی :  آران و بیدگل ،خیابان ولی عصر

  • تلفن بیمارستان:  3-03154724041

  • فاکس : 03154732811