** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:37:42 PM 1399 / 10 / 26
 

شرح وظایف پرستار CSR

1- همکاری و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای اتاق عمل
2- همکاری درشمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل
3- نظارت و همکاری بر نحوه نشستن ستها بعد از پایان عمل جراحی به خصوص ستهای ظریف
4- آشنایی و شناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی
5- ذخیره نمودن وسایل استریل حداقل برای مدت 48 ساعت در بیمارستان (استوک)
6- Packing (بسته‌بندی) ستها براساس لیست اتاق عمل
7- چیدمان صحیح و نصب برچسب بر روی ستها
8- تحویل و تحول وسایل و ستها پس از خشک شدن کامل و استریلیزاسیون از دریچه مخصوص
9- آشنایی کامل با اصول ضدعفونی و بکاربردن مواد ضدعفونی کننده
10- آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو و فور
11- جلوگیری از ورود افراد متقرفه به مرکز CSR
12- رعایت بهداشت فردی (پوشیدن دستکش،ماسک ، کلاه و ...)
13- داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهای قابل استریل باحرارت خشک و حرارت مرطوب
14- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر