** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:36:43 AM 1399 / 11 / 07
 

شرح وظایف کاردان اتاق عمل

1- دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
2- اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات موردنیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل (شامل: ساکشن، دستگاه الکتروکوتر، چراغ سیالتیک و ...) وگزارش هرگونه نقص یا خرابی
3- اطلاع از وجود لوازم و امکانات موردنیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی، کمبودها و نقایص
4- آشنایی باروشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیری آنها
5- کنترل اطاق عمل از نظر نور کافی، سیستم برق‌رسانی، درجه حرارت، رطوبت، پاکیزگی،‌ایمنی
6- آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
7- کنترل پرونده‌ بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی موردنیاز (مانند اجازه عمل، آمادگیهای عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و ...)
8- کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته‌های وسایل
9- شرح وظایف پرستار سیرکولر
• برقراری ارتباط با بیمار
• کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی
• کتنرل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
• هدایت بیمار به تخت عمل و قراردادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچ گونه صدمه‌ای به وی وارد نگردد و پوشش او حفظ شود.
• تنظیم تخت جراحی و چراغها برحسب نوع و ناحیه عمل
• قرار دادن کلیه دستگاهها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز
• حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفافات و وضعیت بیمار
• کمک به پرستاری اسکراب و جراحان در پوشیدن گان، دستکش و غیره
• بازنمودن پوششهای اولیه بسته‌های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها
• پرپ منطقه عمل (با توجه به همگن بودن جنسیت)
• شمارش و ثبت نخ،‌ گاز، لنگاز، درن و ... به همراه تیم جراحی و جمع‌آوری آنها پس از استفاده
• کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل
• پیش بینی نیازمندیهای گروه جراحی و آماده نمودن آنها
• توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار، گزارش به تیم و تامین نیاز وضعیت جدید در جهت اصلاح تغییر بوجود آمده
• نگهداری و جمع‌آوری نمونه بر طبق سیاست بیمارستان و ثبت مشخصات بر روی ظرف حاوی نمونه و گزارشات مربوط به آن و فرستادن آن به آزمایشگاه طبق دستور‌العمل و دریافت رسید
• ثبت و کنترل زمانهای درخواست شده گروه جراحی مانند زمان تورنیکت
• کمک در پانسمان محل جراحی
• برداشتن پوششها و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
• تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده بود.
• خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدی

10- شرح وظایف پرستار اسکراب
• شستن دست بر طبق دستور العمل
• پوشیدن گان و دستکش استریل
• پوشاندن میزها با پوشش استریل و قراردادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها شامل وسایل جراحی، نخ، درنها، گاز و ...
• شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده (گاز ، پنس، قیچی، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع و در طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیرکولر
• کنترل لوازم جراحی درون ستهای جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی
• کمک در شستن نهایی پوست بیمار (درپ) و پوشاندن بیمار با پوششهای استریل
• نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل
• کمک به پانسمان محل عمل
• برداشتن پوششهای استریل و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
• گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصل به بیمار به مسئول ریکاوری
• تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده است
• جمع‌آوری وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مرکز استریلیزاسیون برحسب سیاست بیمارستان
• همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان
11- رعایت حریم بیمار در اتاق عمل و هنگام تحویل وی به بخش
12- همکاری جهت افزایش ایمنی اتاق عمل برای بیمار و سایر اعضاء تیم جراحی
13- همکاری و کنترل در شستشو ، نظافت و ضدعفونی اتاق عمل قبل و بعد از عمل ، در پایان روز و به صورت هفتگی
14- داشتن سرعت عمل و آمادگی برای مساعدت به موقع در شرایط اورژانس
15- ارائه گزارش به مسئول مافوق در مورد اقدامات انجام شده
16- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر