** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:52:03 PM 1399 / 10 / 26
 

شرح وظایف کاردان هوشبری

1. دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل
2. اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری (شامل دستگاههای بیهوشی، ساکشن، مانیتورینگ، پالس اکسیمتر و ...) و گزارش هرگونه نقصی یا خرابی به سرپرستار
3. اطلاع از داروهای موردنیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها
4. آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن
5. آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم موردنیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
6. کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی موردنیاز (ماننده اجازه عمل،‌ آزمایشات ضروری، نوار قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و ...)
7. اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار :
کنترل و آمادگی قبل از عمل، کنترل نام بیمار با پرونده ، لیست عمل ، دستبند و مشخصات، هدایت بیمار به تخت عمل، همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل، دادن توضیحات در مورد بیهوشی، کنترل علایم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، رگ‌گیری، ثابت نمودن سر بیمار، در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی جهت پرهیز از استفاده به جای یکدیگر، اجرای دستورات و همکاری با پزشک، ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه
8. کمک و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار، کنترل علایم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکسها و ورود به مرحله هوشیاری، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به پرانکارد، کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری
9. همراهی بیمار تا ریکاوری و انتقال بیمار به ریکاوری و تحویل بالینی بیمار بیهوش و مراقبت در بیدار نمودن و ارائه گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار (علایم حیاتی، سطح هوشیاری، رفلکسها، رنگ پوست، خونریزی و ...) به مسئول ریکاوری و کنترل علایم حیاتی بیمار در ریکاوری و تحویل با هوشیاری کامل در زمان ترخیص از ریکاوری و تحویل بیمار به پرسنل بخش
10. تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده است.
11. آماده نمودن و ضدعفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد
12. همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه
13ـ مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم‌گیری در مورد میزان مایعات و خون موردنیاز بیمار
14ـ لوله‌گذاری و احیاء قلبی – ریوی در بخشهای مراقبتهای ویژه و بخشهای موردنیاز
15ـ بررسی بیمار از نظر احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضعیت بیمار از نظر گازهای خونی در بخشهای مراقبتهای ویژه
16ـ مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم‌گیری در مورد نوع بیهوشی (عمومی، ناحیه‌ای) با توجه به وضعیت بیمار و نتایج آزمایشات بعمل آمده
17ـ کنترل داروهای مخدر و بیهوشی موجود و داروهای مصرف شده و ثبت آن در پرونده
18ـ کنترل داروهای استوک بخش و ترالی اورژانس از نظر تعداد ،‌نوع و تاریخ انقضاء به نحو مطلوب
19ـ آماده نمودن لوازم ترالی بیهوشی جهت عملهای بعد
20ـ اطمینان یافتن از صحت کار لارنگوسکوپها
21ـ آگاه نمودن بیمار از مراحل بیهوشی و ارائه مراقبتهای جسمی و روحی
22ـ تلاش هرچه بیشتر در جهت افزایش ایمنی بیمار (بالابردن نرده‌های کنار برانکارد، دادن وضعیت صحیح به بیمار و ...)
23ـ آشنایی و آگاهی کامل با تکنیکهای نوین کاری و داروهای بیهوشی
24ـ همکاری نمودن با سایر اعضاء تیم بیهوشی اتاق عمل
25ـ همکاری و کمک در نظارت بر وسایل بیهوشی بهد از عمل، در پایان روز و به طور هفتگی
26ـ کسب آمادگی لازم و سرعت عمل در شرایط اورژانس
27ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر