** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:03:35 AM 1399 / 11 / 07
 

شرح وظایف کارشناس  آمار مدارک پزشکی

1- تعیین و تنظیم آمار روزانه بخش های بستری
2- تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری و سرپایی( پارا کلینیک ها)
3- تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص های آماری سالیانه
4- پاسخگویی به سازمانهای مختلف و واحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه
5- ارسال آمار به سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه
6- ثبت اطلاعات در کامپیوتر(در صورت وجود)
7- پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری
8- بایگانی آمارهای واحدهای مختلف بیمارستان
9- جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده و بایگانی مدرک فوت آنها
10- خارج نمودن کارتهای ایندکس بیماران ترخیص شده از فایل جاری
11- راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی
12- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر