** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:30:48 AM 1400 / 02 / 01
 

 

رابطین آموزشی بیمارستان

ردیف

نام بخش

رابط آموزشی

1

اورژانس

بهیه سلیمی

2

CCU

سارا رضایی

3

ICU

محمد خسروان زاده

4

داخلی

زینب امیدی

5

جراحی

زهره گندم کار

6

اطفال و نوزادان

زهرا آهنگریان

7

دیالیز

زهرا زارعی

8

اتاق عمل محمد برزگر
 

شرح وظایف رابطین آموزشی

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر