امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها و سینه ها است.«بحارالأنوار، ج 75، ص 111»

5:41:48 AM 1396 / 08 / 01
 

شرح وظایف کارشناس ارزشیابی و آموزش  کارکنان

1- بررسی و شناخت نیازهای آموزشی با هماهنگی مسئولین واحدها جهت کارکنان
2- انجام اقدامات لازم در زمینه پذیرش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و اخذ مجوز از دانشگاه و صدور گواهینامه پس از پایان هر دوره
3- ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی ، دانشکده ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
4- دریافت آخرین دستورالعملها در خصوص ارزشیابی ، طرح تبیین و .... کارکنان، آموزش و اطلاع‌رسانی به مسئولین مربوطه در واحدها
5- پیگیری تهیه و تکثیر فرمهای ارزشیابی کارکنان و کنترل نهایی آن پس از تکمیل فرم توسط مسئولین واحدها
6- پیگیری لازم در جهت تسریع در انجام امور ارزشیابی سالیانه کارکنان
7- گروه بندی کارکنان بر اساس امتیاز کسب شده در ارزشیابی و اعلام امتیازات کسب شده کارکنان به واحد کارگزینی جهت صدور احکام حقوقی
8- تشکیل پرونده آموزشی جهت کارکنان و بایگانی سوابق آموزشی ایشان
9- پاسخگویی به مکالمات تلفنی و مراجعین بصورت حضوری در جهت رفع مشکلات اداری کارکنان
10- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت گزارش به مقام مافوق
11- برنامه ریزی در زمینه انتخاب و دعوت از استادان و مربیان و تهیه جدول زمانبندی دوره های مختلف
12- شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی بمنظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
13- ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
14- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش ، طبقه بندی مشاغل ، قوانین ومقررات استخدامی و غیره.
15- تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
16- همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
17- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر