** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

7:02:25 AM 1399 / 11 / 04
 

 

تعرفه های درمانی بیمارستان سیدالشهدا
 

تعرفه های درمانی

 
 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر