** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:14:14 PM 1400 / 01 / 31
 

 

تعرفه های درمانی بیمارستان سیدالشهدا
 

تعرفه های درمانی

 
 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر