** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:29:27 PM 1401 / 05 / 26
 

تاسیسات بیمارستان سیدالشهدا

  • نظارت و نگهداری تاسیسات و لوازم گرم کننده و خنک کننده و آماده به آنها
  • پیش بینی و فراهم نمودن لوازم و تجهیزات مورد نیاز
  • پیش بینی مشکلات احتمالی و اقدام جهت برطرف نمودن آنها
  • تاثیر برق اضطراری بیمارستان

شرح وظایف مسئول تاسیسات بیمارستان

شرح وظایف تکنسین تاسیسات بیمارستان