** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:33:19 PM 1400 / 01 / 31
 

تاسیسات بیمارستان سیدالشهدا

  • نظارت و نگهداری تاسیسات و لوازم گرم کننده و خنک کننده و آماده به آنها
  • پیش بینی و فراهم نمودن لوازم و تجهیزات مورد نیاز
  • پیش بینی مشکلات احتمالی و اقدام جهت برطرف نمودن آنها
  • تاثیر برق اضطراری بیمارستان

شرح وظایف مسئول تاسیسات بیمارستان

شرح وظایف تکنسین تاسیسات بیمارستان

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر