امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها و سینه ها است.«بحارالأنوار، ج 75، ص 111»

2:53:35 AM 1398 / 11 / 01
 

 

حسابداری بیمارستان سیدالشهدا 

مسئول حسابداری : منیره اقبالیان

 

    مراحل پذیرش

     مراحل ترخیص بیمار

 • بیمار بعد از گرفتن دستور پزشک به واحد پذیرش مراجعه نمایند.
 • بیماران بخش جراحی روز قبل از عمل ، با توجه به نوبت داده توسط پزشک به اتاق عمل مراجعه نمایند.
 • مراجعه به صندوق جهت واریز پیش پرداخت
 • مراجعه به بخش پذیرش جهت تشکیل پرونده ( با در دست داشتن برگه بستری از طرف پزشک و دفترچه بیمه)
 • گرفتن آزمایشات و ECG ، CPR برای بیماران کاندید عمل جراحی
 • مراجعه به مسئول بخش جهت انجام بستری در بخش
 • مراجعه به واحد جسابداری ساعت 13
 •  دریافت برگه پرداخت صورتحساب
 •  پرداخت هزینه به صندوق
 •  دریافت قبض تخویل قبض به حسابدار
 •  دریافت برگه ترخیص
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر