** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:58:41 PM 1401 / 05 / 26
 

کتابخانه بیمارستان سیدالشهدا

  • تعداد کتابهای پزشکی فارسی: 700 جلد
  • تعداد کتابهای پزشکی لاتین : 60 جلد
  • تعداد کتابهای غیر پزشکی : 100 جلد

  • تعداد 22 عدد Ebook در زمینه رفرنسهای تخصصی و فوق تخصصی و 80 عدد CD در ارتباط با موضوعات آموزشی ارائه شده در بیمارستان موجود می باشد.
  •  مجلات پزشکی از دانشگاههای سراسر ایران به کتابخانه ارسال می گردد.
  • واحد تحقیقات و پژوهش کتابخانه به دو کامپیوتر ، پرینتر و اسکنر مجهز است و همچنین دارای اشتراک اینترنت جهت استفاده پزشکان ، دانشجویان و پرسنل می باشد