** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:04:30 AM 1399 / 11 / 07
 

آموزش پرسنل و دانشجویان بیمارستان

آموزش بیمارستان به صورت دوره ای پذیرای دانشجویان رشته های مختلف بی هوشی ، اتاق عمل ، آزمایشگاه ، رادیولوژی و مدارک پزشکی می باشد.
هر هفته کلاس آموزشی توسط اساتید مجرب برای گروههای هدف از پیش تعیین شده در سالن آموزش بیمارستان برگزار می شود .
برنامه آموزشها از ماه قبل تهیه و اعلام می گردد.

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر