** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:15:32 PM 1400 / 01 / 31
 

تماس با بیمارستان سیدالشهدا

  • آدرس پستی :  آران و بیدگل ،خیابان ولی عصر

  • تلفن بیمارستان:  3-03154724041

  • فاکس مدیریت : 03154732811

  • فاکس دفتر پرستاری: 03154723057

  • اورژانس : 54732810

  • شماره داخلی بخشها:

ریاست

مدیریت

دفتر پرستاری

212

217

280

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر