** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:11:46 PM 1401 / 05 / 26
 

تماس با بیمارستان سیدالشهدا

  • آدرس پستی :  آران و بیدگل ،خیابان ولی عصر

  • تلفن بیمارستان:  3-03154724041

  • فاکس مدیریت : 03154732811

  • فاکس دفتر پرستاری: 03154723057

  • اورژانس : 03154732810

  • شماره داخلی بخشها:

ریاست

مدیریت

دفتر پرستاری

212

217

280