** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:37:08 PM 1401 / 05 / 26
 

 

سونوگرافی بیمارستان

پزشک مسئول : دکتر حمیدرضا صداقت

مسئول بخش : عباس ربیعی

سونوگرافی بیمارستان هر روز به جز پنج شنبه ها و روزهای تعطیل آماده ارائه خدمت به بیماران سرپایی می باشد . بیماران سرپایی می توانند هر روز صبح از ساعت  8 الی 12 جهت پذیرش به بخش رادیوگرافی مراجعه نمایند و از ساعت 21 الی 23 جهت انجام سونوگرافی مراجعه نمایند .

این واحد برای بیماران بستری هر روز صبح به جز روزهای تعطیل آماده ارائه خدمت میباشد که برای این بیماران تمامی سونوگرافیها اعم از سونوگرافیهای ساده , داپلر و واژینال انجام میشود .

در روزهای تعطیل و در شیفت های عصر وشب که پزشک رادیولوژیست آنکال باشند در صورت نیاز مبرم به پزشک رادیولوژیست در ارتباط با سونوگرافیهای اورژانسی ، پزشک در بخش حاضر شده و به بیماران بستری ارائه خدمت می نماید .

در ضمن این بخش با کلیه ی بیمه های درمانی طرف قرداد می باشد .