** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:06:40 AM 1401 / 05 / 27
 

 

تست ورزش و اکوکاردیوگرافی بیمارستان سیدالشهدا

مسئول تست ورزش و اکو : طاهره دخیلی

 

مراقبت های لازم قبل از انجام تست ورزش :

  1. داروهای زیر از 48 ساعت قبل از تست ورزش قطع شود.
     
  2. در صورتیکه در مدت48 ساعتی که داروها را قطع کرده اید به درد سینه مبتلا شدید از قرص زیر زبانی استفاده کنید .
  3. در صورتیکه تحت درمان فشارخون هستید در مدت 48 ساعت از قرص متیل دوپا یکی صبح – یکی شب یا قرص لوزارتان 25 یکی صبح – یکی شب استفاده کنید .
  4. در صورتیکه به بیماری دیابت دچار هستید صبح زود تست ورزشی مقدار داروهای ضد قند را به نصف کاهش دهید.
  5. شلوار گشاد و راحت برای آقایان و مانتو بلند و گشاد برای خانمها الزامی است .
  6. آقایان قسمت جلو سینه را تراشیده باشند .
  7. اکوکاردیوگرافی قبل از انجام تست ورزشی حتماً انجام شده باشد.
  8. دوساعت قبل از تست ناشتا باشید و هنگام آمدن جهت تست به حمام بروید.

شرح وظایف پرستار بخش اکوکاردیوگرافی و تست ورزش