** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:13:14 PM 1401 / 05 / 26
 

درمانگاه بیمارستان سیدالشهدا

مرکز پلی کلینیک بوعلی یک مرکز تخصصی بوده که از سال 1385 در شهرستان آران و بیدگل ، زیر نظر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان پاسخگوی بیماران سرپایی بصورت تخصصی می باشد.

 
 برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان سیدالشهداء

تخصص

نام پزشک

زمان حضور

مغز و اعصاب دکتر مجید کبرایی سه شنبه صبح

عفونی

دکتر علیرضا باقری

دوشنبه / سه شنبه /چهارشنبه صبح

 

قلب و عروق

دکتر مهدی سودایی

 شنبه _دوشنبه-چهار شنبه صبح

دکتر پریسا صمدی

شنبه-دوشنبه-چهار شنبه صبح

گوش و حلق و بینی

دکتر زهرا نوابی

چهارشنبه صبح

دکتر سمیه رافضی

یک شنبه صبح

اطفال

دکتر محق

چهار شنبه - پنج شنبه صبح

داخلی

دکتر محبوبه اصغری

پنج شنبه ها   صبح

مشاوره بیهوشی

دکتر سعید احسنی

شنبه تا  چهارشنبه   12 ظهر

دکتر منوچهر سلیمیان

شنبه تا  چهارشنبه   12 ظهر

ارتوپد

 

دکتر حمید رضا بشری

شنبه     صبح

دکتر مرتضی شایسته مهر دوشنبه ها عصر
دکتر میثم محمودی یک شنبه / پنج شنبه صبح
دکتر محمد باقر بخشی پور شنبه صبح ها
 
     
تلفن تماس: 3- 54724041 ، 54724011