امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دل ها و سینه ها است.«بحارالأنوار، ج 75، ص 111»

4:41:46 PM 1395 / 11 / 05
 

اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا

مسئول اتاق عمل : سمیه زارعی

سرپرستار: فاطمه حسینی
تعداد تخت فعال: 3 تخت

 

 جرا­حان عمومی

 چشم

 ENT
شنبه و چهار شنبه : دکتر مهناز اکبری
یکشنبه و چهارشنبه:دکتر فاطمه قیصری
سه شنبه : دکتر نسرین عرفان
چهارشنبه : دکتر سارا امامی
دوشنبه : دکتر علیزاده
سه شنبه: دکتر علی اصغر رنجبر

شنبه و دوشنبه : دکتر امیرحسین احسنی


یک شنبه و سه شنبه : دکتر زهرا نوابی

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر