** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

5:33:48 AM 1402 / 03 / 17
 

 

اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا

مسئول اتاق عمل : دکتر فاطمه قیصری

پزشکان بیهوشی: دکتر منوچهر سلیمیان ، دکتر سعید احسنی

سرپرستار: زینب نجفی دوست (کارشناس اتاق عمل)

تعداد تخت فعال: 3 تخت

 

ایام هفته

جراحی عمومی

جراح گوش و حلق و بینی

جراح چشم پزشکی

اورولوژی

جراح ارتوپدی

شنبه

دکتر فاطمه قیصری

دکتر سمیه رافضی

دکتر علی اصغر رنجبر

 

دکتر حمیدرضا بشری

یک شنبه

دکتر فاطمه قیصری

 دکتر سمیه رافضی

دکتر زهرا کرباسی

 

 

دکتر حمیدرضا بشری

دوشنبه

 

دکتر سمیه رافضی

 

 

دکتر حمیدرضا بشری

سه شنبه

دکتر سارا امامی

 

 

 

دکترحمیدرضا بشری

چهارشنبه

دکتر فاطمه قیصری

 

دکتر علی اصغر رنجبر

 

 
پنج شنبه         دکتر مرتضی شایسته مهر
 
تاریخ بروز رسانی : 1401/11/04