** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:04:33 AM 1400 / 02 / 01
 

 

اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا

مسئول اتاق عمل : دکتر قیصری

پزشکان بیهوشی: دکتر سلیمیان ، دکتر سعید احسنی

سرپرستار: زینب نجفی دوست (کارشناس اتاق عمل)

تعداد تخت فعال: 3 تخت

 

ایام هفته

جراحی عمومی

جراح گوش و حلق و بینی

جراح چشم پزشکی

جراح ارتوپدی

شنبه

دکتر فاطمه قیصری

 

دکتر علی اصغر رنجبر

دکتر کاظمی

یک شنبه

دکتر فاطمه قیصری

دکتر زهرا نوابی /

دکتر سمیه رافضی

 

 

دوشنبه

دکتر سارا امامی

دکتر سمیه رافضی

دکتر محمد علیزاده

 

سه شنبه

دکتر سارا امامی

 

 

 

چهارشنبه

دکتر فاطمه قیصری

دکتر ندا سخی

 

 

 
تاریخ بروز رسانی : 99/4/12
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر