** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:13:41 AM 1401 / 05 / 27
 

بخش جراحی چشم بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل

سرپرستار: ملیحه رحیمی نسب
پزشکان متخصص : محمد علیزاده ، دکتر علی اصغر رنجبر
تعداد تخت فعال : 2 تخت

 

فعالیتهای بخش جراحی چشم

  • بستری نمودن بیماران جهت عمل جراحی چشم
  • مراقبتهای پرستاری پس از عمل جراحی و انتقال بیمار از ریکاوری به بخش
  • ارائه آموزشهای لازم در مورد بیماری و نحوه مراقبت پس از ترخیص
  • ارائه پمفلت آموزشی در مورد بیماری مربوطه به بیماران در زمان ترخیص
  • برگزاری کنفرانس های آموزشی توسط پرسنل جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به بیماران
  • جراحی های بخش شامل کاتاراکت ،گلوکوم،استرابیسم ،DCR،پرومینگ ،بلفاروپلاستی و ..