** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

6:07:48 AM 1402 / 03 / 17
 

بخش داخلی و عفونی بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل

سرپرستار: سمیه ناصح تبار

پزشکان متخصص داخلی : دکتر محمد مهدوی پناه - دکتر محبوبه اصغزی - دکتر استاد علی پور

متخصص مغز و اعصاب: دکتر فاطمه ابریشم چی - دکتر مجید کبرایی

متخصص عفونی : دکتر کتانه خاموشی - دکتر امیر حسین جعفری -دکتر علیرضا باقری

تعداد تخت فعال : 24 تخت

فعالیتهای بخش داخلی:

  • انجام کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیماران از جمله:
  • بیماریهای گوارشی شامل زخم معده ، کولیت اولسر، خونریزیهای گوارشی ،اسهال عفونی و دیابت و عوارض آن
  • بیماریهای تنفسی از جمله پنومونی ، برونشکتازی ، آبسه ریه
  • مشکلات روماتولوژی از جمله آرتریت روماتوئید ، اسکلرودرمی، استئوارتریت و آرتریتهای عفونی
  • بیماریهای خونی و انکولوژی مثل لنفوم ، هوچکین و انواع کم خونی ها
  • بیماریهای کلیوی ، CRF و کلیه پلی کیستیک