** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:36:10 PM 1400 / 01 / 31
 

 

رئیس بیمارستان سیدالشهداء: دکتر علی یوسفیاندکتر یوسفیان

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی
 
 
 
 
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر